Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kiến trúc, chức năng dòng sản phẩm BTS Horizon - Motorola. Những giải pháp đề xuất khi kết nối với BSS của Nokia Siemens
Authors: Hoàng Trung Hiếu
Advisor: Lâm Hồng Thạch
Keywords: Mạng di động; Phát triển
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan mạng GSM. Kiến trúc và chức năng BTS Horizon 2 Macro - Motorola. Ghép nối BTS Horizon với hệ thống BSS NSN - các vấn đề và giải pháp đề xuất.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15867
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271492.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271492-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 94,27 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.