Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu giải pháp lên 3G của mạng GSM
Authors: Hoàng Văn Thắng
Advisor: Nguyễn Hoàng Hải
Keywords: Mạng viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ thống thông tin di động. Mạng GSM và giải pháp nâng cấp lên 3G. Công nghệ di động thế hệ ba W-CDMA. Quy hoạch và tối ưu mạng W-CDMA.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15870
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 271513.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,31 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 271513-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 105,83 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.