Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu làm bánh răng côn xoắn mác 20CrNi3A
Authors: Nguyễn Thị Hằng
Advisor: Ngô Quốc Long
Keywords: Bánh răng côn; Vật liệu
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về vật liệu thép, bánh răng côn và các yêu cầu kỹ thuật, thép kết cấu hợp kim. Độ bền và tính dòn của thép kết cấu, phương pháp hoá bền thép kết cấu, độ thấm tôi của thép kết cấu, cơ sở lựa chọn các nguyên tố hoá học trong thép, vài nét về công nghệ điện xỉ. Thiết bị thí nghiệm và phương pháp nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu và thảo luận. Kết luận và kiến nghị.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Kỹ thuật vật liệu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15879
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208603.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208603-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 52,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.