Thông tin tài liệu


Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn công trái giáo dục cho chương trình kiên cố hóa trường lớp học
Authors: Ông Tiến Hùng
Advisor: Nghiêm Sỹ Thương
Keywords: Xây dựng cơ bản; Đầu tư
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày lý luận chung về đầu tư xây dựng cơ bản và vốn đầu tư từ nguồn công trái giáo dục; thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn công trái giáo dục cho Chương trình kiên cố hóa trường lớp học.
Description: Luận văn Thạc sỹ khoa học - Ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15893
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223258.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 883,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223258-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 36,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.