Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ sản xuất dầu gấc từ màng đỏ hạt gấc bằng phương pháp trích ly với dung môi henxan
Authors: Nguyễn Bá Ái
Advisor: Hoàng Đình Hòa
Keywords: Dầu gấc; Sản xuất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về cây gấc, công nghệ sản xuất dầu gấc. Nguyên liệu và phương pháp nghiên cứu. Xác định thành phần cơ học của trái gấc và cơm gấc khô, ảnh hưởng độc lập của các yếu tố, tối ưu hoá điều kịên trích ly dầu gấc, tinh chế dầu gấc trích ly
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15904
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208374.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 839,53 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208374-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 78,93 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.