Thông tin tài liệu


Title: Sản xuất thử sản phẩm chè đen ướp hương dạng túi lọc phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt nam
Authors: Trần Thị Ngọc Thư
Advisor: Nguyễn Duy Thịnh
Keywords: Chè; Sản xuất
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tình hình sản xuất tiêu thụ chè ở Việt nam và trên thế giới, giới thiệu chung về cây chè, thành phần hoá học, công nghệ sản xuất các sản phẩm chè, cải thiện mùi thơm cho chè, phương pháp đánh giá cảm quan. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu thảo luận
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15905
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208375.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.