Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển trực tuyến bằng hình ảnh dựa trên công nghệ FPGA và System-On- Chip
Authors: Ngô Lam Trung
Advisor: Nguyễn Kim Khánh
Keywords: Hệ thống nhúng hiện đại
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu sự phát triển của hệ thống nhúng hiện đại và các vấn đề có liên quan tới quy trình thiết kế một hệ thống nhúng hiệu năng cao. Phát triển một sản phẩm nhúng có khả năng ứng dụng trong thực tế.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Xử lý thông tin và truyền thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15919
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

90

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000208614.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.