Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo vật liệu từ cứng NdF eB dạng màng
Authors: Tạ Văn Khoa
Advisor: Lưu Tuấn Tài
Thân Đức Hiền
Keywords: Vật liệu cứng
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về nam châm Nd FeB. Các phương pháp thực nghiệm tính chất của màng Nd FeB đơn lớp. Cấu trúc và tính chất từ của màng mỏng, tính chất từ của băng.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ vật liệu điện tử
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15923
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223135.pdf
      Restricted Access
    • Size : 6,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.