Thông tin tài liệu


Title: Phát triển mô hình tác tử thông minh và ứng dụng trong E - Learning
Authors: Hoàng Minh Thức
Advisor: Nguyễn Thúc Hải
Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Mô hình tác tử; E-learning
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tác tử thông minh quản trị tri thức. Hợp nhất mô hình đào tạo từ xa và quản trị tri thức. Triển khai thử nghiệm các tác tử thông minh
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15933
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223146.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,38 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223146-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 366,2 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.