Thông tin tài liệu


Title: Đầu tư phát triển hệ thống điện có xét đến yếu tố môi trường
Authors: Trần Hồng Nguyên
Advisor: Nguyễn Minh Duệ
Đàm Xuân Hiệp
Keywords: Hệ thống điện; Kinh tế
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện Việt Nam có xét đến yếu tố môi trường. Phân tích yếu tố môi trường đối với bài toán đầu tư phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện. Đánh giá lượng phát thải và thiệt hại của ô nhiễm từ nguồn điện và áp dụng mô hình quy hoạch phát triển các nguồn điện trong hệ thống điện.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Tổ chức và quản lý sản xuất
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15934
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

31

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223147.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.