Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ đến chất lượng bề mặt của chi tiết khi mài tròn ngoài
Authors: Trần Đức Quý
Advisor: Tăng Huy
Nguyễn Huy Ninh
Keywords: Mài tròn; Công nghệ
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về quá trình mài. Ảnh hưởng của các yếu tố công nghệ tới chất lượng bề mặt chi tiết khi mài. Xây dựng hệ thống thí nghiệm. Thực nghiệm và xử lý kết quả.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15935
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223148.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,49 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.