Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phương pháp thích hợp để khử mầu thuốc nhuộm hoạt tính trong nước thải dệt nhuộm
Authors: Đặng Xuân Việt
Advisor: Nguyễn Ngọc Lân
Nguyễn Hữu Phú
Keywords: Thuốc nhuộm; Xử lý nước thải
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về đặc trưng thuốc nhuộm và xử lý nước thải dệt nhuộm. Đối tượng các phương pháp nghiên cứu thực nghiệm và kết quả
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ môi trường nước và nước thải
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15937
Appears in Collections:Ts-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223151.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223151-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 557,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.