Thông tin tài liệu


Title: Tính toán độ bền và độ ổn định của kết cấu tấm, vỏ composite lớp có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm
Authors: Trần Minh Tú
Advisor: Lê Ích Thịnh
Lê Ngọc Thạch
Keywords: Vật liệu composite; Độ bền
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan nghiên cứu về độ bền và ổn định của kết cấu tấm, vỏ bằng vật liệu composite lớp. Xác định bằng thực nghiệm cơ tính vật liệu composite. Tính toán kết cấu tấm và vỏ composite lớp chịu uốn có xét đến ảnh hưởng nhiệt ẩm..
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Cơ học ứng dụng
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15939
Appears in Collections:Ts-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223153.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.