Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình bài toán vận hành kinh tế các nhà máy nhiệt điện than có tính đến yếu tố môi trường
Authors: Hoàng Thị Minh Nguyệt
Advisor: Trần Văn Bình
Lê Nhật Thăng
Keywords: Kinh tế công nghiệp
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Cơ sở các bài toán vận hành kinh tế các nhà máy nhiệt điện. Đề xuất mô hình mới vận hành kinh tế cho các nhà máy nhiệt điện than khi có cá ràng buộc về môi trường. Áp dụng tính toán cho Việt Nam.
Description: Luận án (Tiến sỹ kinh tế) - Chuyên ngành Tổ chức và quản lý sản xuất
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15942
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223159.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,42 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.