Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình toán mô phỏng mỏ dầu khí và ứng dụng
Authors: Hoàng Thế Dũng
Advisor: Lê Hùng Sơn
Tống Đình Quỳ
Keywords: Mô phỏng toán học
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về bài toán mô phỏng mỏ, cơ sở lý thuyết và các phương pháp nghiên cứu.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Toán học tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15943
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223160.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,5 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223160-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 340,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.