Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao tính năng ma sát của lớp mạ xoa Đồng và Niken
Authors: Đào Khánh Dư
Advisor: Nguyễn Anh Tuấn
Phạm Văn Hùng
Keywords: Mạ xoa; Đồng; Niken
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về công nghệ mạ xoa. Ảnh hướng của các thông số công nghệ đến lớp mạ xoa đồng và niken. Nghiên cứu thực nghiệm tính năng ma sát lớp mạ xoa đồng và niken.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Công nghệ chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15944
Appears in Collections:Ts-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

32

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 223162.pdf
      Restricted Access
    • Size : 7,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.