Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các phương pháp chỉ số hoá và tìm kiếm thông tin văn bản ứng dụng trong thư viện số
Authors: Đỗ Quang Vinh
Advisor: Quách Tuấn Ngọc
Phương Xuân Nhàn
Keywords: Thư viện số
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa HN
Abstract: Tổng quan về thư viện số. Trình bày về phương pháp chính chỉ mục tài liệu văn bản trong thư viện số. Tìm kiếm thông tin. Giải thuật xây dựng IFID.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15945
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223163.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,91 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223163-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 329,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.