Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu kỹ thuật MIMO - OFDM
Authors: Lý Thu Phương
Advisor: Đặng Quang Hiếu
Keywords: Viễn thông; Công nghệ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày về OFDM. Hệ thống MIMO. Hệ thống MIMO - OFDM. Mô phỏng hệ thống MIMO - OFDM
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15954
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • 255809.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 2,1 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.