Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu bảo quản cà chua ISRAEL 1907 bằng màng bán thấm (coating)
Authors: Phạm Thị Thanh Tĩnh
Advisor: Trần Thị Mai
Keywords: Cà chua; Bảo quản
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu chung về cà chua. Bảo quản rau quả tươi bằng phương pháp bọc màng bán thấm. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu. Đặc tính sinh lý, sinh hoá quy trình bảo quản cà chua 1907 bằng màng bán thấm (coating)
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/15978
Appears in Collections:Ts-Sinh học - Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 208389.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 796,32 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.