Ts-Điện tử viễn thông (72)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 72

 • item.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Quang Minh;  Advisor : Ngô Hồng Sơn; Cao Tuấn Dũng (2019)

 • Kiến thức nền tảng và tiếp cận phát triển hệ thông tin tức thể thao dựa trên web ngữ nghĩa; Sinh chú thích ngữ nghĩa cho tin tức thể thao; Một phương pháp truy vấn tin tức thể thao và ngôn ngữ tự nhiên; gợi ý tin tức dựa trên ngữ nghĩa cho hệ thống tổng hợp tin tức thao thức.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Hoàng Văn Thái;  Advisor : Jean-Marc Ogier. (2011)

 • Genneral introduction. Radon transform-based invariant pattern representation. Image analysis by generic polar harmonic transforms. Sparse representaion for image analysis and recognition. General conclusion.

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Như Thông;  Advisor : Pham Văn Bình (2006)

 • Nghiên cứu mạng đô thị thế hệ kế tiếp, các nguyên tắc tổ chức, triển khai mạng và các dịch vụ. Phân tích các công nghệ hiện đại ứng dụng cho mạng đô thị, các vấn đề liên quan đến chất lượng trong các mạng viễn thông, xem xét tiêu chí năng lực mạng. Triển khai mạng đô thị thế hệ kế tiếp cho UBND TP Hà Nội nhằm cung cấp các loại hình dịch vụ viễn thông mới, băng thông rộng với ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phan Lê Tuấn;  Advisor : Nguyễn Chấn Hùng (2006)

 • Khái quát các mô hình tính toán phân tán và các giải thuật áp dụng trong tính toán phân tán và xử lý các ứng dụng ngân hàng, cụ thể là hệ thống core banking. Sử dụng mô hình thời gian phản hồi tham chiếu xét ảnh hưởng từng thành phần trong hệ thống tính toán phân tán đến chỉ tiêu chất lượng của ứng dụng core banking

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors : Phạm Xuân Khánh;  Advisor : Đặng Văn Chuyết; Phan Xuân Minh (2011)

 • Nghiên cứu chế tạo một bồ điều khiển thông minh trên nền kỹ thuật số có khả năng làm việc độc lập cũng như trong một mạng truyền thông công nghiệp, phù hợp với đa dạng đối tượng công nghiệp, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của nước ngoài.