Ts-Điện tử viễn thông (86)Follow this collection to receive daily e-mail notification of new additions

List of document in colection

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 86

 • 332757-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Lê Thị Cẩm Hà;  Advisor : Nguyễn Xuân Quyền; Tạ Sơn Xuất (2023)

 • Tổng quan về anten ứng dụng cho hệ thống thông tin vô tuyến 5G; cải thiện đặc tính của anten vi dải ghép khe với cấu trúc hình nấm cho các ứng dụng ở dải sóng MM; anten phân cực kép băng thông rộng kích thước nhỏ gọn cho các ứng dụng 5g; anten phân cực kép búp sóng rộng hệ số cách li cao cho các điểm truy cập 5G trong nhà.

 • 324659-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Trần Thị Thu Hường;  Advisor : Vũ Văn Yêm (2022)

 • Tổng quan về bộ lọc hốc cộng hưởng đồng trục siêu cao tần; mô hình hóa và cấu trúc bộ lọc hốc cộng hưởng đồng trục siêu cao tần; một số giải pháp cải tiến cấu trúc ghép giữa hai hốc cộng hưởng đồng trục siêu cao tần; cải tiến cấu trúc hốc cộng hưởng đồng trục siêu cao tần công suất lớn.

 • 324600-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Phạm Hồng Thịnh;  Advisor : Phạm Ngọc Nam; Trương Thu Hương (2021)

 • Tổng quan về kỹ thuật truyền video qua giao thức HTTP và mạng điều khiển bằng phần mềm SDN; truyền video CBR thích nghi giao thức HTTP dựa trên kỹ thuật định tuyến của SDN; giải pháp cải thiện QoE trong streaming video VBR qua giao thức HTTP dựa trên SDN; giải pháp phân bổ băng thông và cải thiện QoE trong streaming video cho đồng thời nhiều người dùng.

 • 324578-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyen Thuy Binh;  Advisor : Le Thi Lan; Pham Ngoc Nam (2021)

 • Tổng quan về cơ sở dữ liệu và độ đo đánh giá; tái định danh dựa trên nhiều thể hiện thông qua lựa chọn khung hình đại diện và tổng hợp đặc trưng; nâng cao hiệu năng tái định danh dựa trên kết hợp các đặc trưng.

 • 324596-TT.pdf.jpg
 • -


 • Authors : Nguyễn Thành Trung;  Advisor : Nguyễn Thái Hà; Nguyễn Đức Thuận (2021)

 • Tổng quan về phương pháp xạ hình tưới máu cơ tim bằng máy spect và kỹ thuật học sâu; xây dựng bộ cơ sở dữ liệu spect tim; xây dựng bộ lọc nhiễu suy giảm sử dụng mạng deep learning; phát triển giải pháp hỗ trợ chẩn đoán bệnh mạch vành.