Search

Current filters:

Discover

Has File(s)

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Phạm Viết Linh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2008)

  • Trình bày đánh giá nhu cầu hiện tại và lựa chọn giải pháp, giới thiệu chung về AMR. Triển khai thực tế trên mạng Vinaphone: Triển khai AMR trên hệ thống Motorola, hệ thống Alcaltel, hệ thống Siemens, hệ thống Huawei, đo kiểm và đánh giá triển khai AMR.