Search

Current filters:

Search Results

  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Thesis


  • Authors : Vũ Duy Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

  • Trình bày tổng quan về xử lý thông tin y tế và đề xuất các phương pháp đánh giá quá trình điện tử hóa dữ liệu bệnh án. Thiết bị sinh dữ liệu bệnh án điện tử và đánh giá hiện trạng tại các bệnh viện. Xây dựng hệ thống tự động thu nhận dữ liệu bệnh án điện tử từ các thiết bị y tế và đánh giá chất lượng dữ liệu sau thu nhận. Đề xuất mô hình hệ thống tự động thu nhận&#x...