Search

Current filters:

Search Results

Item hits:
 • Thesis


 • Authors : Nguyễn Phương Huy;  Advisor : Lê Bá Dũng; Nguyễn Chấn Hùng (2014)

 • Luận án đề xuất và chứng minh phương pháp sử dụng mô hình kết hợp di truyền mờ nhằm giải quyết hai bài toán AQM khác nhau: Kết hợp MGA với FL ứng dụng cho bài toán AQM dựa trên chiều dài hàng đợi (cải tiến thuật toán RED); kết hợp MGA và FL ứng dụng cho bài toán AQM dựa trên sự kết hợp chiều dài hàng đợi và tốc độ lưu lượng đến (cải tiến thuật toán REM).

 • Thesis


 • Authors : Huỳnh Nguyễn Bảo Phương;  Advisor : Đào Ngọc Chiến (2014)

 • Luận án phân tích, thiết kế các cấu trúc EBG cho các hệ thống thông tin vô tuyến thế hệ mới. Các cấu trúc EBG này có khả năng hoạt động ở đa băng tần, băng thông rộng. Các dải chắn là hoàn chỉnh, có khả năng ngăn cản sự truyền lan của sóng điện từ theo mọi hướng. Từ đó đề xuất giải pháp thiết kế cấu trúc EBG mới sử dụng các cấu trúc hình học Fractal, giảm nhỏ kích thước cấu&#...

 • Thesis


 • Authors : Vũ Duy Hải;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2012)

 • Trình bày tổng quan về xử lý thông tin y tế và đề xuất các phương pháp đánh giá quá trình điện tử hóa dữ liệu bệnh án. Thiết bị sinh dữ liệu bệnh án điện tử và đánh giá hiện trạng tại các bệnh viện. Xây dựng hệ thống tự động thu nhận dữ liệu bệnh án điện tử từ các thiết bị y tế và đánh giá chất lượng dữ liệu sau thu nhận. Đề xuất mô hình hệ thống tự động thu nhận&#x...

 • Thesis


 • Authors : Phạm Viết Linh;  Advisor : Nguyễn Đức Thuận (2008)

 • Trình bày đánh giá nhu cầu hiện tại và lựa chọn giải pháp, giới thiệu chung về AMR. Triển khai thực tế trên mạng Vinaphone: Triển khai AMR trên hệ thống Motorola, hệ thống Alcaltel, hệ thống Siemens, hệ thống Huawei, đo kiểm và đánh giá triển khai AMR.

 • Thesis


 • Authors : Phạm Xuân Khánh;  Advisor : Đặng Văn Chuyết; Phan Xuân Minh (2011)

 • Nghiên cứu chế tạo một bồ điều khiển thông minh trên nền kỹ thuật số có khả năng làm việc độc lập cũng như trong một mạng truyền thông công nghiệp, phù hợp với đa dạng đối tượng công nghiệp, có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm của nước ngoài.