Thông tin tài liệu


Title: Tổng hợp và nghiên cứu sự biến đổi điện hoá và hoá học của vật liệu MnO2, Lix MnOy trong dung dịch nước
Authors: Đặng Trung Dũng
Advisor: Phạm Thị Hạnh
Keywords: Điện năng; Vật liệu MnO2
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng hợp nghiên cứu hành vi điện hoá và sự biến đổi hoá học của vật liệu MnO2, của hợp chất Spinel Lix MnO2 trong hệ điện dịch nước bão hoà LiOH.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ hoá học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16003
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 208422.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,75 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 208422-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 36,14 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.