Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng phần mềm chuyên dụng CAD/CAM (Pro-Engineer) để thiết kế và chế tạo khuôn ép nhựa
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: Tăng Huy
Keywords: Gia công; Phần mềm; Khuôn ép; Thiết kế; Chế tạo
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về khuôn và quy trình thiết kế khuôn ép phun. Tính toán thiết kế khuôn. Thiết kế sản phẩm và khuôn.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Chế tạo máy
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16058
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272076-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 2,27 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272076-tt.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 146,73 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.