Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu quá trình nitrat hóa và khử nitrat đồng thời xảy ra trong môi trường nước mặn bằng kỹ thuật màng vi sinh
Authors: Nguyễn Thanh Hà
Advisor: Lê Văn Cát
Keywords: Nước; Xử lý
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu quá trình nitrat hóa và khử nitrat trong môi trường mặn hoặc có độ muối cao để xử lý loại bỏ thành phần nitơ trong nước thải nuôi trồng thủy sản.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ môi trường - Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2012.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1606
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000255066.pdf
    Restricted Access
 • Lu?n v?n
  • Size : 1,4 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000255066.TT.pdf
    Restricted Access
 • T�m t?t
  • Size : 119,98 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.