Thông tin tài liệu


Title: Mô hình toán định giá một loạt phái sinh chứng khoán
Authors: Phạm Thị Kiều Vân
Advisor: Tống Đình Quỳ
Keywords: Mô hình toán học
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Nêu một số kiến thức về toán và tài chính. Giới thiệu mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn. Ứng dụng mô hình Black - Scholes định giá quyền chọn kiểu châu Âu và kiểu Mỹ.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Toán tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16067
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 272107-ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 820,11 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 272107-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 216,78 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.