Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng lược đồ giải số cho bài toán tối ưu dạng với dòng chảy navier-stokes và ứng dụng trong thiết kế khí động học
Authors: Trần Minh Tâm
Advisor: Tạ Thị Thanh Mai
Keywords: Bài toán tối ưu; Dòng chảy navier-stokes
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan giải số cho chương trình dòng chảy navier-stokes, tối ưu dạng cho dòng chảy navier-stokes ổn định.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16089
Appears in Collections:Ths-Toán tin
ABSTRACTS VIEWS

21

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319173.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319173-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 90,19 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.