Thông tin tài liệu


Title: Các giải pháp đẩy mạnh huy động nguồn nhân lực phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Authors: Ma Quý Đôn
Advisor: Bùi Xuân Hồi
Keywords: Nhân lực; Tuyên Quang; Giao thông đường bộ; Tuyên Quang
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về huy động nguồn nhân lực phát triển giao thông đường bộ; thực trạng và giải pháp đẩy mạnh huy động nguồn nhân lực phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16105
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

20

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319190.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319190-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 178,36 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.