Thông tin tài liệu


Title: Phân tích và đánh giá hiệu quả công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều trong hệ thống điện Việt nam
Authors: Văn Xuân Anh
Advisor: Trần Bách
Keywords: Điện cao áp; Tải điện
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ truyền tải điện cao áp một chiều. Mô hình máy phát và các bộ điều khiển máy phát trong tính toán phân tích quá trình quá độ hệ thống điện Việt nam. Mô hình động bộ điều khiển truyền tải điện cao áp một chiều. Xác định đánh giá các phương án truyền tải điện cao áp.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16116
Appears in Collections:Ts-Điện
ABSTRACTS VIEWS

90

VIEWS & DOWNLOAD

255

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000223171-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 441,09 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000223171.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,53 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.