Thông tin tài liệu


Title: Đối sách mẫu theo tiếp cận Otomat mờ và ứng dụng
Authors: Nguyễn Thị Thanh Huyền
Advisor: Hồ Thuần
Phan Trung Huy
Keywords: Đối sánh mẫu
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bài toán so mẫu. So mẫu chính xác, so mẫu xấp xỉ theo tiếp cận otomat mờ, so mẫu trên văn bản nén và mã hoá.
Description: Luận án (Tiến sỹ khoa học) - Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16117
Appears in Collections:Ts-Toán học
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223172-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 340,73 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223172.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,85 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.