Thông tin tài liệu


Title: Tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên
Authors: Nguyễn Minh Phương
Advisor: Thân Quang Khoát
Keywords: Ngôn ngữ tự nhiên; Bài toán phân tích ngữ nghĩa; Mô hình recurrent neural network
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan bài toán phân tích ngữ nghĩa, mô hình học máy sử dụng deep learning, các mô hình recurrent neural network; các nghiên cứu liên quan; thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16125
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

41

VIEWS & DOWNLOAD

165

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319207-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 119 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319207.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,87 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.