Thông tin tài liệu


Title: Hình thành và phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam
Authors: Đỗ Thành Phương
Advisor: Nguyễn Ái Đoàn
Vũ Bằng
Keywords: Thị trường chứng khoán
Issue Date: 2007
Publisher: Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý luận về thị trường chứng khoán, thực trạng và nhu cầu xây dựng, xây dựng mô hình và giải pháp phát triển thị trường chứng khoán cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Description: Luận án(Tiến sỹ kinh tế) - Chuyên ngành Kinh tế học
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16148
Appears in Collections:Ts-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223173.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,09 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223173-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 324,24 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.