Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Đào Thanh Bình
Keywords: Khu công nghiệp; Hưng Yên; Phát triển bền vững khu công nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về khu công nghiệp và phát triển bền vững các khu công nghiệp; thực trạng và giải pháp phát triển bền vững các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16155
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319156.pdf
    Restricted Access
  • Size : 971,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319156-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 151,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.