Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng sản xuất tinh gọn tại công ty luyện đồng Lào cai - VIMICO
Authors: Lê Hải Anh
Advisor: Nguyễn Thị Xuân Hòa
Keywords: Sản xuất tinh gọn; Công ty luyện Đồng Lào cai - VIMICO
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận sản xuất tinh gọn; phân tích thực trạng hệ thống tổ chức sản xuất và đề xuất ứng dụng sản xuất tinh gọn nhằm cắt giảm lãng phí tại Công ty Luyện đồng Lào cai - Vimico.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16164
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

30

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319236.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,62 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319236-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 117,21 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.