Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tác động của DSM đến tổn thất điện năng lưới điện trung áp 35 KV do công ty điện lực Bắc Kạn quản lý
Authors: Nguyễn Xuân Diện
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Lưới điện trung áp; Điện năng; Bắc Kạn; Tổn thất điện năng; Công ty điện lực Bắc Kạn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về DSM và khái niệm về tổn thất điện; đánh giá tác động của DSM đến các chỉ tiêu KT-KT khi áp dụng DSM trong HTCCĐT có sẵn; tổng quan về lưới điện Bắc Kạn và mô phỏng, tính toán lưới điện trung áp; đánh giá tác động của DSM đến lưới điện phân phối trung áp 35 KV tỉnh Bắc Kạn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16197
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319290-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 194,83 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319290.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.