Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN dùng cho đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa
Authors: Nguyễn Mạnh Hoàn
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Mạng LAN; Thanh Hóa; Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan ứng dụng công nghệ thông tin tại đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa; khảo sát; phân tích thiết kế hệ thống; đảm bảo an toàn mạng nội bộ.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16360
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

173

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312953.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,59 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312953-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 89,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.