Thông tin tài liệu


Title: Đề xuất thuật toán định tuyến real-time cho mạng cảm biến không dây và xây dựng thư viện hỗ trợ trên nền tảng NS2
Authors: Nguyễn Thành Trung
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Thuật toán định tuyến real-time; Thuật toán; Mạng cảm biến không dây; Thư viện NS2
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan chung; đề xuất xác định đường đi ngắn nhất phù hợp; thiết kế giao thức; xây dựng thư viện NS2 và thực nghiệm; kết luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16362
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

164

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312933.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312933-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 101,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.