Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các hệ quản trị cơ sở dữ liệu và áp dụng vào bài toán lưu trữ và truy vấn kho số/thẻ điện thoại
Authors: Phan Trọng Phúc
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Cơ sở dữ liệu; Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ quản trị cơ sở dữ liệu; phân loại hệ quản trị cơ sở dữ liệu, đánh giá ưu nhược điểm; xây dựng hệ thống truy vấn kho sim số/thẻ điện thoại; triển khai thử nghiệm hệ thống truy vấn sim số/thẻ điện thoại trên google cloud với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác nhau.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16366
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

72

VIEWS & DOWNLOAD

188

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312946.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312946-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 265,33 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.