Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển phương pháp truy vết, phân tích và đánh giá luồng dịch vụ trong môi trường điện toán đám mây
Authors: Nguyễn Trọng Vĩnh
Advisor: Nguyễn Bình Minh
Keywords: Phần mềm; Điện toán đám mây; Kiến trúc phần mềm; Phương pháp truy vết
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan kiến trúc phần mềm truyền thống, kiến trúc phần mềm hướng dịch vụ, mô hình dữ liệu đề xuất, thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16370
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312931.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312931-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 170,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.