Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu áp dụng các chức năng của hệ thống giám sát điện (PMS) vào việc tối ưu năng lượng tiêu thụ của trung tâm dữ liệu viettel Hòa Lạc
Authors: Hoàng Việt Dũng
Advisor: Nguyễn Huy Phương
Keywords: Năng lượng; Hệ thống giám sát điện (PMS); Trung tâm dữ liệu viettel Hòa Lạc
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về cấu trúc truyền thông, các tiêu chuẩn truyền dẫn trong công nghiệp, giao thức truyền thông; các thành phần trong hệ thống mạng của mô hình; thiết kế hệ thống giám sát và quản lý điện năng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16383
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312922.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,87 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312922-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 143,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.