Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán tìm kiếm nhanh định hướng phần cứng dành cho chế độ dự đoán liên ảnh trong chuẩn nén HEVC
Authors: Đào Bá Anh
Advisor: Nguyễn Vũ Thắng
Keywords: Nén dữ liệu; Chế độ dự đoán liên ảnh; Chuẩn nén HEVC
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chuẩn nén video HEVC/H2.65; khối ước lượng chuyển động điểm ảnh nguyên; thuật toán tìm kiếm điểm ảnh nguyên định hướng phần cứng; đánh giá thuật toán tìm kiếm điểm ảnh nguyên định hướng phần cứng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16385
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312919.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312919-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 118,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.