Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (BSC-KPI) cho các công ty điện lực: áp dụng cho phòng kinh doanh công ty điện lực Gia Lâm
Authors: Lê Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn Thị Mai Anh
Keywords: Hiệu suất lao động; Công ty điện lực Gia Lâm; Chỉ số đánh giá hiệu quả công việc (BSC-KPI)
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan cơ sở lý luận về thẻ điểm cân bằng và chỉ số đánh giá hiệu quả công việc; phân tích căn cứ để xây dựng KPI và xây dựng chỉ số BSC-KPI cho phòng kinh doanh công ty điện lực Gia Lâm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16392
Appears in Collections:Ths-Kinh tế và quản lý
ABSTRACTS VIEWS

131

VIEWS & DOWNLOAD

68

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312970.pdf
    Restricted Access
  • Size : 929,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312970-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 191,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.