Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của P2O5 trong thạch cao phospho đến một số tính chất cơ lý và quá trình hydrat hóa của xi măng PC
Authors: Nguyễn Tiến Thuận
Advisor: Huỳnh Đăng Chính
Keywords: Xi măng poóc lăng; Xi măng PC
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xi măng poóc lăng, clanhke, thạch cao, quá trình hydrat hóa và đóng rắn của xi măng poóc lăng; nội dung thực nghiệm; kết quả thí nghiệm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16406
Appears in Collections:Ts-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

25

VIEWS & DOWNLOAD

204

Files in This Item:
Thumbnail
 • 312981.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 312981-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 392,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.