Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng sử dụng tro bay theo công nghệ đốt than phun (PC- Pulverised combussion) thay thế đất sét trong bài phối liệu để sản xuất clanhke xi măng
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Advisor: Lưu Thị Hồng
La Thế Vinh
Keywords: Xi măng; Công nghệ đốt than phun; Clanhke xi măng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xi măng clanhke; nội dung, phương pháp nghiên cứu và quy trình thử nghiệm; tính toán phối liệu; kết quả nghiên cứu và thảo luận.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16439
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

5

Files in This Item:
Thumbnail
 • 319099-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 109,28 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 319099.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,67 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.