Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết bị thu nhận và xử lý sóng điện não
Authors: Bùi Tiến Dũng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Máy đo điện não; Sóng điện não
Issue Date: 2011
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày những kiến thức cơ bản về sóng điện não. Cơ sở thiết kế bộ thu nhận và xử lý sóng điện não. Tính toán thiết kế thiết bị thu nhận và xử lý sóng điện não. Thử nghiệm và đánh giá độ tin cậy của thiết bị.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Kỹ thuật y sinh
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1650
Appears in Collections:Ths-Sinh học, Thực phẩm
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000254366.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,1 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 00000254366-TT.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 163,37 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.