Thông tin tài liệu


Title: Hệ tự động dò tìm và phân tích sự cố điện áp trong lưới điện sử dụng lọc Kalman
Authors: Đỗ Quốc Đáng
Advisor: Phạm Thị Ngọc Yến
Keywords: Điện áp; Dò tìm; Phân tích; Lưới điện; Sự cố
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống điện. Các sự cố điện áp trong hệ thống điện. Tự động dò tìm và phân tích sự cố điện áp trong lưới điện. Ứng dụng lọc Kalman dò tìm, phân tích.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Đo lường và điều khiển các hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16510
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223677.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223677-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 53,7 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.