Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng các thí nghiệm đo lường trên cơ sở vi hệ thống
Authors: Nguyễn Thu Hà
Advisor: Nguyễn Trọng Quế
Keywords: Đo lường; Thí nghiệm
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Ứng dụng các vi hệ thống - giai đoạn phát triển mới của kỹ thuật đo lường. Giới thiệu những khả năng nổi trội của các vi hệ thống thương phẩm. Các khả năng ứng dụng của vi hệ thống thu thập số liệu điện để xây dựng các thí nghiệm về đo các đại lượng điện. Các bài hướng dẫn thí nghiệm ứng dụng vi hệ thống. Các kết luận và triển vọng
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Đo lường và điều khiển các hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16514
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223685.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 725,97 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223685-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 39,07 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.