Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu về mô hình hoá thông tin ngữ cảnh trong hệ tính toán trải khắp (Pervasive Computing)
Authors: Phạm Thúy Hà
Advisor: Nguyễn Thanh Thủy
Keywords: Thông tin; Ngữ cảnh
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hệ tính toán trải khắp - khái niệm và các phương pháp tiếp cận. Khái niệm thông tin ngữ cảnh và những vấn đề liên quan. Những vấn đề cơ bản về mô hình hoá thông tin ngữ cảnh trong hệ tính toán trải khắp. Tìm hiểu kỹ thuật mô hình hoá thông tin ngữ cảnh dựa trên OWL.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16516
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223688.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 914,61 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223688-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 34,96 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.