Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ CDMA và ứng dụng tại Việt Nam
Authors: Hồ Anh Tuấn
Advisor: Trịnh Văn Loan
Keywords: Công nghệ CDMA; Ứng dụng; Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về kỹ thuật trải phổ. Công nghệ CDMA. Hệ thống CDMA 2000 1X. Ứng dụng CDMA tại Việt Nam.
Description: Luận văn (Thạc sỹ khoa học) - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/16522
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

7

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 223695.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 914,94 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 223695-TT.pdf
    Restricted Access
 • Tóm tắt
  • Size : 79,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.